Career 1moby

Content Partner Solutions

CP Core

คือ ระบบรวมศูนย์การจัดการและการบริหารข้อมูล ทางด้านการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายผู้ให้บริการ และการให้บริการทางด้านการสรุปยอดรายได้ ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการ, นักลงทุน สามารถประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางด้านต่างๆ เช่น ประหยัดงบประมาณการลงทุนทางด้านทรัพยากรระบบ, ทีมงานพัฒนา และการบำรุงรักษาตลอดระยะเวลาการใช้งาน

CP 1Moby
จุดเด่น และคุณสมบัติพิเศษของ CP Core
 • Easy : ระบบได้ถูกออกแบบมาให้ง่ายต่อการใช้งาน เพียงแค่ปลายนิ้วคลิ๊กระบบก็พร้อมใช้งานให้ท่านสามารถดำเนินธุรกิจได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องจัดหาผู้เชี่ยวชาญทางด้าน IT แต่อย่างใด
 • Flexible : เราได้ออกแบบระบบให้สามารถปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้าได้ เช่นการวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดทำรายงาน หรือรูปแบบการแสดงผลต่างๆ
 • Rapid integration : ด้วยการคำนึงถึงการใช้งานในทุกด้าน ท่านสามารถนำระบบของคุณเองมาเชื่อมต่อการใช้งานผ่านระบบ CP Core ซึ่งสามารถช่วยให้คุณติดต่อกับเครือข่ายผู้ให้บริการหลักได้ด้วยมาตราฐานการ เชื่อมต่อแบบเดียวกัน
 • Scalable : ด้วยศักยภาพและการออกแบบที่ดี ทำให้ระบบของเราสามารถปรับขยายได้อย่างรวดเร็ว และตอบสนองปริมาณความต้องการใช้งานจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้ธุรกิจของคุณราบรื่น
 • High Availability : ธุรกิจจะมั่นคงได้ หัวใจต้องแข็งแรง ทุกวินาทีคือรายได้ ดังนั้นระบบจึงต้องทำงานได้สูงสุด ด้วยการเน้นลงทุนทางด้านทรัพยากรเป็นหลักเพื่อให้ระบบมีความมั่นคง ดังนั้นธุรกิจของคุณจะได้รับคุณภาพระดับ Enterprise และด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยอย่าง Virtualization ช่วยให้ระบบการทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
CP Core รองรับการให้บริการผ่านช่องทางใดบ้าง ?
 • SMS
 • IVR
 • WAP
ประเภทการให้บริการ
 • Subscription : เป็นการให้บริการแบบ การตอบรับเป็นสมาชิก ในรูปแบบรายเดือน, ราย 15วัน, รายอาทิตย์ หรือแบบรายครั้ง ซึ่งผู้ให้บริการสามารถส่ง SMS, MMS, Wap PUSH หรือเนื้อหาใดๆ ไปหาลูกค้าได้รวดเร็วและต่อเนื่อง เช่นการให้บริการข่าว, การให้บริการข้อมูลทางด้านราคาน้ำมัน, อัตราแลกเปลี่ยน หรือการส่งข่าวสาร/ข้อมูล แบบเฉพาะกลุ่ม
 • Service on Demand (Per Transaction/Request) : การให้บริการแบบมีการเรียกขอใช้บริการ โดยผู้ใช้งานจะต้องมีการส่ง SMS/IVR เข้ามายังระบบเพื่อขอใช้บริการเป็นรายครั้ง เช่นการขอข้อมูลราคา หุ้น, อัตราแลกเปลี่ยน
 • Package Promotion : เป็นระบบส่งเสริมการตลาดโดยสามารถกำหนดอัตราค่าบริการเป็นแบบเหมา จ่าย เช่น ปกติมีการคิดค่าบริการในรูปแบบ Service on Demand ครั้งละ 6 บาท สามารถทำ โปรโมชั่นให้ลูกค้าสมัครใช้บริการได้ โดยเสียค่าบริการ 30 บาท ใน 1 วันสามารถเรียกใช้บริการประเภท Service on Demand ได้ 10 ครั้ง ซึ่งเป็นการส่งเสริมการขายเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่าคุ้มค่า และประหยัด
ระบบสำเร็จรูปพร้อมใช้งานของ CP Core
 • Subscription
 • Reverse Auction
 • 2 Way SMS
 • SMS to TV/Radio
 • SMS Chat
 • SMS to you Application
ตัวอย่างบริการ
 • จองตั๋วเครื่องบิน หรือ โรงแรม ด้วย SMS
 • เช็คคะแนนสะสมของบัตรสมาชิกต่างๆ เช่น สมาชิกของห้างสรรพสินค้า
 • บริการข่าวสารกีฬา, บันเทิง, บ้านเมือง
 • บริการดูดวง, ลุ้นโชค
 • ส่งรหัสสินค้า, เลขที่ใบเสร็จ ลุ้นของรางวัล หรือร่วมสนุกกับทางบริษัท
 • ส่งข้อความขึ้นจอทีวี หรือร่วมสนุกในรายการทีวี/วิทยุ
 • ระบบลงทะเบียนเข้างานด้วย SMS
 • ลงคะแนนโหวต, แบบสอบถาม, แบบสำรวจ
COPYRIGHT 2009 1moby.com ALL RIGHT RESERVED