รู้จักตัวตน 1Moby

เราหวังว่าจะมีโอกาสแนะนำ
และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วย
ให้ทุกองค์กรก้าวสู่ความสำเร็จ
ที่เหนือกว่าคู่แข่ง

Our Belief
เราเชื่อมั่นในเทคโนโลยีที่สร้างมาให้
เหมาะสมกับองค์กรนั้น ๆ โดยเฉพาะ
ว่าจะสามารถสร้างผลลัพธ์มากมายและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ยิ่งใหญ่ให้กับธุรกิจ เราจึงสร้าง
เทคโนโลยีที่เหมาะสมและควรค่าแก่
การใช้งานให้คุณ
How we work
เรามุ่งเน้นการสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่
ผ่านขั้นตอนการทำงานอย่างเหมาะสม
สร้างมุมมองใหม่ๆ สู่การ
รับรู้ศักยภาพที่แท้จริง
แนะนำและเสนอไอเดียใหม่ ๆ
ที่เหมาะสมกับองค์กรคุณใน
ทุกแง่มุมธุรกิจ
สร้างมุมมองใหม่ๆ
สู่การรับรู้ศักยภาพ
ที่แท้จริง
แนะนำและเสนอไอเดียใหม่ ๆ
ที่เหมาะสมกับองค์กรคุณใน
ทุกแง่มุมธุรกิจ
สร้างความได้เปรียบ
ด้วยการพัฒนาที่นำ
หน้าอยู่เสมอ
เราออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยี
ที่มีคุณภาพ ติดอาวุธให้ล้ำหน้า
คู่แข่งอยู่เสมอ
สร้างความได้เปรียบ
ด้วยการพัฒนาที่นำ
หน้าอยู่เสมอ
เราออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยี
ที่มีคุณภาพ ติดอาวุธให้ล้ำหน้า
คู่แข่งอยู่เสมอ
สร้างผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ
จากการเติมเต็มสิ่งที่ธุรกิจ
ต้องการ
ดูแลต่อและวัดผล พร้อมแนะนำ
การต่อยอดธุรกิจเพื่อสร้าง
ศักยภาพอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
สร้างผลลัพธ์ที่
น่าพึงพอใจจาก
การเติมเต็มสิ่งที่
ธุรกิจต้องการ
ดูแลต่อและวัดผล พร้อมแนะนำ
การต่อยอดธุรกิจเพื่อสร้าง
ศักยภาพอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ส้สู่สำร็

ทุริ 1Moby

2007

ThaiBulkSMS

บริษัทก่อตั้งโดยเริ่มจากการเป็นผู้ให้บริการเสริมทางมือถือแบบครบวงจร Content Provider และ SMS Gateway

2011

Software House

ต่อมาได้ขยายและพัฒนาธุรกิจในด้าน Enterprise Software เต็มรูปแบบรวมถึง Website และ Mobile Application

2012

1Moby Studio

ก่อตั้ง Game Studio ผลิต Mobile game ตลอดจน Interactive design หลายรูปแบบ

2015

LINE Hackathon Winner

1 ในผู้ชนะงาน LINE Hackathon x Unilever Official LINE Developer Partner ได้รับความ ไว้วางใจให้เป็น LINE Developer Partner อย่างเป็นทางการเจ้าแรกๆ

2017

Movider

เปิดให้บริการ Communication Platform as a Service (CPaaS) ในระดับ Global

2022

MBOX

เปิดให้บริการ Multi-Touchpoint Management Platform จัดการและเชื่อมต่อ ทุกการสื่อสารในรูปแบบของเเชทครบวงจร

Blissio

เปิดให้บริการ Loyalty / Reward Platform ระบบ Loyalty พร้อมใช้ ผู้ช่วยออกแบบ สิทธิพิเศษทางการตลาด

2023

UniSight

เปิดให้บริการ Customer Data Platform เครื่องมือเก็บข้อมูล วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ

1moby Team
มั่นใจคุณภาพบริการ
จากทีมงานผู้เชี่ยวชาญ
ธารินทร์ จงประเจิด
Chief Executive Officer

วรานนท์ สิตรังสี
Chief Technology Officer

ถาวร เอี่ยมมงคลสกุล
Chief Operating Officer

กฤษณ์ เกษมโอสถ
Innovation & Technology Director

อุดม เกษมโอสถ
Software Development Director

ปรวิชญ์ กิตติวุฒิวิทยา
Business Development & Marketing Director

ปฏิพล ตรีโรจน์พร
Business Intelligence Director

ปิโยรส ธนะนิมิตร
Managing Director

ปริญญา วรรธนะประทีป
Software Engineering Manager

ธีรยุทธ นาคนายม
Software Engineering Manager

เกรียงไกร อินทะรังษี
Product Development Manager

ภูวนนท์ ชีวศุภกร
User Interface Department Manager

พนิดา จารุสาธิต
User Experince Department Manager

วสันต์ แซ่เฮง
Business Operations Manager

ธีรพงศ์ กุลพรม
Business Partner Manager

ศรัณพงศ์ รักษ์ศักดิ์เสถียร
Business Partner Manager

วิชุตา สรรพประเสริฐ
Executive Project Manager

วาธินี ศรีจันทร์
Accounting Manager

ฤทธิชัย ฉิมสะอาด
Game & Interactive Studio Team Lead

1moby Team
มั่นใจคุณภาพบริการ
จากทีมงานผู้เชี่ยวชาญ
ธารินทร์ จงประเจิด
Chief Executive Officer

วรานนท์ สิตรังสี
Chief Technology Officer

ถาวร เอี่ยมมงคลสกุล
Chief Operating Officer

กฤษณ์ เกษมโอสถ
Innovation & Technology Director

อุดม เกษมโอสถ
Software Development Director

ปรวิชญ์ กิตติวุฒิวิทยา
Business Development & Marketing Director

ปฏิพล ตรีโรจน์พร
Business Intelligence Director

ปิโยรส ธนะนิมิตร
Managing Director

ปริญญา วรรธนะประทีป
Software Engineering Manager

ธีรยุทธ นาคนายม
Software Engineering Manager

เกรียงไกร อินทะรังษี
Product Development Manager

ภูวนนท์ ชีวศุภกร
User Interface Department Manager

พนิดา จารุสาธิต
User Experince Department Manager

วสันต์ แซ่เฮง
Business Operations Manager

ธีรพงศ์ กุลพรม
Business Partner Manager

ศรัณพงศ์ รักษ์ศักดิ์เสถียร
Business Partner Manager

วิชุตา สรรพประเสริฐ
Executive Project Manager

วาธินี ศรีจันทร์
Accounting Manager

ฤทธิชัย ฉิมสะอาด
Game & Interactive Studio Team Lead

ทำไมต้อง
1Moby

เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
ที่จะผลักดันธุรกิจของคุณด้วย
โซลูชันที่เหมาะสม
ร่วมงาน
กับเรา

สนใจแสดงศักยภาพการทำงาน
และเดินหน้าไปด้วยกันกับเรา