ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง

ติขึ้
140ด้ติ
จัลุ่ลูค้ Offline

ยอดขายเติบโตขึ้น
เป็น 140% ด้วยการ Tracking ข้อมูลลูกค้า Offline

สาเหตุของความท้าทาย

 Trackin
ข้มู
ติ
ลูค้า 
ช่
พิ่
ด้ป็ย่ดี

การได้มาซึ่ง DATA เป็นเรื่องที่หลายองค์กรต่างต้องการ เพราะ DATA เป็นตัวสำคัญที่เราสามารถนำมาปรับใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพ และออกแบบการทำงานปรับเปลี่ยนแผนการตลาดเพื่อให้ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้ามากที่สุด

แต่ว่าในปัจจุบันนี้เราไม่สามารถนำข้อมูลในส่วนของลูกค้าหน้าร้านหรือออฟไลน์มาเก็บข้อมูลได้เลย ทำให้เราอาจจะพลาด insight สำคัญบางอย่างที่อาจจะทำให้เกิดการต่อยอดทางธุรกิจได้ อย่างเช่น บริษัทขายเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำของไทยแห่งนี้ที่ไว้วางใจให้ 1Moby เข้ามาแก้ปัญหาด้านการ Tracking ลูกค้านั่นเอง

ความท้าทาย

ม่รู้
ว่ลูค้ทั้
 Onlin
 Offlin
ป็กัน่

และโดยเฉพาะลูกค้าที่ซื้อผ่านตัวแทนจัดจำหน่าย (Distributor) เราไม่มีทางรู้เลยว่าผู้ใช้งานหรือลูกค้าที่แท้จริงของเรานั้นเป็นใคร ทำให้ยากต่อการทำการตลาดหรือแค่ในระดับของ Online ก็ยังไม่ได้ลงลึกไปถึงการเก็บข้อมูลลูกค้า

และนี่คือความท้าทายที่ 1Moby ได้รับโจทย์มา เพื่อให้เห็นภาพตรงกันขอสรุปปัญหาดังนี้

Casestudy
ไม่สามารถ Track Interest และระบุตัวตนลูกค้าออนไลน์ช้อปก่อนทำการซื้อ
ไม่สามารถระบุตัวตนของลูกค้าหน้าร้าน
ไม่รู้จักลูกค้าที่มาซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า ผ่านตัวแทนจำหน่าย

ความสำเร็จที่เราสร้าง

นำ
ลูชั
ช่ก้ปัา 

พื่ห้
ย์
ต้

1Moby เมื่อรับทราบถึงความท้าทายนี้ โดยเฉพาะการ Tracking ลูกค้าที่ซื้อผ่านตัวแทนจำหน่าย นับว่าเป็นความท้าทายที่แปลกใหม่ ทีมจึงเริ่มตั้งทีมผู้เชี่ยวชาญและนำเสนอโซลูชันต่าง ๆ มาแก้ปัญหานี้ทันที โดยแบ่งตามหัวข้อของโจทย์ที่ได้รับซึ่งเราขอยกโซลูชันบางส่วน ให้คุณเข้าใจการทำงานได้ง่าย ดังนี้

ไม่สามารถ Track Interest และระบุ
ตัวตนลูกค้าออนไลน์ช้อปก่อนทำการซื้อ

ไม่สามารถระบุตัวตนของลูกค้าหน้าร้าน

ไม่รู้จักลูกค้าที่มาซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า
ผ่านตัวแทนจำหน่าย

“ระบบ Customer Data Platform (CDP) ที่ยอดเยี่ยมจะนำพามาซึ่ง DATA มหาศาล”

การทำ CDP เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ทุกองค์กรเลือกทำเป็นอันดับแรก ๆ หากต้องการให้ธุรกิจเติบโตขึ้น การนำระบบ CDP เข้ามาช่วย Tracking สามารถใช้ได้ในการ Track ระดับ Offline ได้ครอบคลุมมากขึ้นจริงหรือ? คุณลองมาฟังคำอธิบายกันว่าระบบ CDP จะสามารถ Tracking Online Interest ได้อย่างไร

ระบบ Customer Data Platform ของ 1Moby ที่ใช้ชื่อว่า “UniSight”

Casestudy
Casestudy
Casestudy
Casestudy
Casestudy
Casestudy
Casestudy
Casestudy
Casestudy
Casestudy
Casestudy

Online Tracking

ด้วยความที่บริษัทขายเครื่องใช้ไฟฟ้าแห่งนี้ มีช่องทางขายออนไลน์จึงง่ายต่อการ Tracking แต่ปัญหาหลัก ๆ คงเป็นเรื่องของการ Track Interest ไม่ได้

เราสามารถแก้ไขได้ด้วยการให้ผู้ใช้งาน log-in ก่อนซื้อสินค้าผ่านทางแอปพลิเคชันเนื่องจากปกติแล้วเรามักจะใช้มือถือในการเลือกซื้อของออนไลน์ และมักจะมองว่าการ log-in ผ่านทางมือถือเป็นเรื่องปกติ ซึ่งระบบจะให้ทำการ log-in ให้เราแบบถาวรจนกว่าจะ log-out หรือลบแอปออกไป นับว่าเราจะได้รับ DATA จากลูกค้าท่านนี้อยู่เรื่อย ๆ

เมื่อได้ช่องทางที่ดีแล้ว เราจะ Tracking ด้วยระบบ CDP ด้วยการใช้ระบบสมาชิก เช่น เมื่อจะสมัครเป็น member จะต้องหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อแลกกับสิทธิประโยชน์บางอย่าง เช่น คูปอง แต้มสะสม ซึ่งจะง่ายต่อการนำไปใช้ประโยชน์ และได้ข้อมูล insight ที่จะไปคาบ เกี่ยวกับการ Tracking ในส่วนของ Offline

จุดนี้ทำให้เป็นเรื่องเราต้องการทำให้เกิด การ Tracking มากที่สุด ปกติแล้วเรามักจะไม่สามารถทำการเก็บข้อมูล จากหน้าร้านได้เลยทำให้ไม่รู้ถึงตัวตนหรือไม่สามารถเรียนรู้พฤติกรรม ของคนนั้นๆ ได้ เพราะหากเราสามารถ Tracking ส่วนนี้ได้ จะนำพามาซึ่งข้อมูล Insight ใหม่ ๆ อย่างแน่นอน

Offline Tracking

เมื่อลูกค้าเดินเข้ายังหน้าร้านและจบลงด้วยการซื้อ จังหวะนี้แหละที่จะทำให้เราสามารถ Tracking ข้อมูลได้แล้วเพียงแค่คุณสอบถาม member โดยการขอหมายเลขโทรศัพท์ ที่สมัคร member เอาไว้

เท่านี้เป็นอันได้ข้อมูลมาแล้ว ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าทั้งระบบ Online และ Offline สามารถเชื่อมต่อกันได้ผ่านระบบ CDP

เข้าสู่ระบบในการสมัคร สมาชิกและรับการประกัน สินค้า

กลุ่มนี้ มีความยากตรงที่เราไม่สามารถพบเจอลูกค้า ของเราตรง ๆ ดังนั้นทีม 1Moby จึงคิดวิธีที่จะทำให้ ลูกค้าเหล่านั้นมาหาเราแทน

สินค้าของบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าแห่งนี้ราคาค่อนข้างสูง และไม่ใช่สินค้าที่จำเป็นต้องซื้อบ่อย ๆ เราจึงเสนอแผนเกี่ยวกับการรับประกันขึ้นมาโดยตั้งเงื่อนไขมาว่าให้ลูกค้าที่ซื้อสินค้าทุกชนิด จะต้องแสกน QR Code หรือเพิ่ม ID LINE เพื่อเข้าสู่ระบบในการสมัครสมาชิกและรับการประกันสินค้า (Warranty)

ทำให้ลูกค้าทุกคนจำเป็นต้องสมัครเพื่อรับสิทธิ์ตรงนี้ และนั่นเป็นกลยุทธ์ที่ทำให้เราสามารถได้ DATA ในส่วนของลูกค้าที่ซื้อผ่านตัวแทนจำหน่าย

สิ่งที่ได้รับ

 Trackin
ทำห้ด้ 
Insigh
นำสู่
กำทิ

Casestudy

01

สามารถระบุตัวตนของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน

Casestudy
Casestudy

02

พฤติกรรมของลูกค้าที่เห็นได้ชัด

Casestudy
Casestudy

03

ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าที่มาจากการวิเคราะห์

Casestudy
Casestudy

04

กลยุทธ์ทางการตลาดที่ได้จาก Tracking

Casestudy
Casestudy

05

ข้อมูลที่เป็นตัวกำหนดทิศทางกลยุทธ์

Casestudy

ยีง 1Mob
ที่มี
ส่
ช่ห้ Projec
นี้
สำร็

Casestudy

UniSight

ใช้ในการ Tracking เก็บข้อมูลตามที่ลูกค้าต้องการ การทำระบบคำนวนข้อมูลเชิงลึกอัตโนมัติและการ Segment กลุ่มลูกค้าด้วยระบบ Automation

อ่านเพิ่มเติม
Casestudy

ThaiBulkSMS

เชื่อมต่อกับ UniSight เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการส่งข้อความทั้ง LINE OA และ SMS ได้ทันที

อ่านเพิ่มเติม

ลัธ์ที่ด้รับ 
ลัช้

ริง 
1Moby

Tracking Cover Rate ครอบคลุมกว่า

97%

ยอดขาย (Revenue) เพิ่มขึ้นเป็น

140%

Conversion Rate เพิ่มถึง

40%

อัตราการซื้อซ้ำ (Repeat Purchase) จากยอดขายเดิม

56%