ร่
กั
บ 

1
M
o
b
y

ม่
ตี
ศั

ค่
ล้
ที่
มื
ทำ

01
เปิดโอกาสให้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่
เคารพความเห็นต่างสามารถแสดงความคิดเห็นและความสามารถได้
 • มีพื้นที่ในการออกความเห็นได้อย่างไม่จำกัด
 • เพื่อนร่วมงานเคารพการตัดสินใจของกันและกัน
 • ได้ทำงานที่ท้าทาย สามารถลองทำสิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่องาน
02
ทำงานท้าทาย ท่ามกลาง บรรยากาศที่ผ่อนคลาย
แม้จะทำงานอย่างจริงจังแต่บรรยากาศรอบข้างเต็มไปด้วย ความผ่อนคลาย สนุกสนาน
 • บรรยากาศเป็นกันเอง
 • มีกิจกรรมผ่อนคลายระหว่างวันและหลังเลิกงาน
 • มีระบบจัดการการทำงานที่มีระบบ
03
ต่อยอดการทำงาน ด้วยธุรกิจที่หลากหลาย
บริษัทมีทั้งธุรกิจที่มั่นคงและกำลังเป็นกระแส ทำให้มีโอกาส ต่อยอดการทำงานได้ตามความสนใจ
 • เรียนรู้สายงานที่สนใจได้อย่างหลากหลาย
 • สามารถขยับขยายการทำงานได้ในอนาคต
 • บริษัทสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อเสริมความสามารถในการทำงาน
01
เปิดโอกาสให้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่
เคารพความเห็นต่างสามารถแสดงความคิดเห็นและความสามารถได้
 • มีพื้นที่ในการออกความเห็นได้อย่างไม่จำกัด
 • เพื่อนร่วมงานเคารพการตัดสินใจของกันและกัน
 • ได้ทำงานที่ท้าทาย สามารถลองทำสิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่องาน
02
ทำงานท้าทาย ท่ามกลาง บรรยากาศที่ผ่อนคลาย
แม้จะทำงานอย่างจริงจังแต่บรรยากาศรอบข้างเต็มไปด้วย ความผ่อนคลาย สนุกสนาน
 • บรรยากาศเป็นกันเอง
 • มีกิจกรรมผ่อนคลายระหว่างวันและหลังเลิกงาน
 • มีระบบจัดการการทำงานที่มีระบบ
03
ต่อยอดการทำงาน ด้วยธุรกิจที่หลากหลาย
บริษัทมีทั้งธุรกิจที่มั่นคงและกำลังเป็นกระแส ทำให้มีโอกาส ต่อยอดการทำงานได้ตามความสนใจ
 • เรียนรู้สายงานที่สนใจได้อย่างหลากหลาย
 • สามารถขยับขยายการทำงานได้ในอนาคต
 • บริษัทสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อเสริมความสามารถในการทำงาน
 
บรรยากาศการทำงานที่นี่สบาย ๆ แต่ภายใต้ความสบายจะมีความเป็น มืออาชีพ สนุกสนาน ท้าทาย มีอะไร ใหม่ ๆ ให้ทำตลอดได้ลองสิ่งที่เราไม่ เคยได้ทำจากที่อื่น ทำให้เรา ได้ลอง ไอเดียและหนทางใหม่ ๆ
ปรวิชญ์
Business and Marketing Director

วั
ดิ

สิ
ธิ
น์

01
โบนัสแก่พนักงาน
ทั้งโบนัสประจำปี รวมถึงโบนัสจาก ผลงานเพิ่มอีกด้วย
02
ประกันที่ครอบคลุม
รับทั้งประกันกลุ่มและประกันสุขภาพ พร้อมค่าทันตกรรมทุกปี
03
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เงินออมเพื่ออนาคต ไว้ใช้จ่ายตอน เกษียณอายุ
04
ขนม กาแฟและ เครื่องดื่มฟรี
มีให้แบบไม่อั้น สามารถชงกาแฟสด ดื่มได้ไม่จำกัดแก้ว
05
ท่องเที่ยวประจำปี
พักผ่อนให้เต็มที่ กับกิจกรรม ท่องเที่ยว ณ ต่างประเทศ
06
รางวัลสำหรับ พนักงานครบ 5 ปี
ด้วยสร้อยคอทองคำ เสริมสร้าง กำลังใจในการทำงาน
01
โบนัสแก่พนักงาน
ทั้งโบนัสประจำปี รวมถึงโบนัสจาก ผลงานเพิ่มอีกด้วย
02
ประกันที่ครอบคลุม
รับทั้งประกันกลุ่มและประกันสุขภาพ พร้อมค่าทันตกรรมทุกปี
03
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เงินออมเพื่ออนาคต ไว้ใช้จ่ายตอน เกษียณอายุ
04
ขนม กาแฟและ เครื่องดื่มฟรี
มีให้แบบไม่อั้น สามารถชงกาแฟสด ดื่มได้ไม่จำกัดแก้ว
05
ท่องเที่ยวประจำปี
พักผ่อนให้เต็มที่ กับกิจกรรม ท่องเที่ยว ณ ต่างประเทศ
06
รางวัลสำหรับ พนักงานครบ 5 ปี
ด้วยสร้อยคอทองคำ เสริมสร้าง กำลังใจในการทำงาน

คุ
ตำ
น่
ล่
นี้