Interactive Design

ทุป็ด้
กิ
ที่ร้ค์ด้
ดี

ลิสื่ที่ร้ค์ต้ชื่1MobyStudio
มีข็ร่ร้นื้ดิจิทั
ช่ลิร้จำ3มิตินิชั
ตัฟิลื่อื่

ออกแบบและผลิตสื่อที่สร้างสรรค์ ภายใต้ชื่อ 1Moby Studioเรามีความแข็งแกร่งในการสร้างเนื้อหาดิจิทัลหลายประเภทเช่น การผลิตเกม การสร้างแบบจำลอง 3 มิติและแอนิเมชันการออกแบบตัวละคร กราฟิกเคลื่อนไหว และอื่น ๆ

Metaverse
สร้างพื้นที่และทรัพยากรในโลกเสมือนจริงและโลกดิจิทัล

นำเสนอและรับประสบการณ์ใหม่ ๆ เพื่อให้เข้าถึงหรือนำเสนอผลงาน มีความน่าสนใจ และสะดวกสบายมากขึ้น ทำให้สามารถเข้าถึงสินค้าได้ง่าย มปฏิสัมพันธ์กับสินค้ามากขึ้นในโลกดิจิทัล

Gamification
นำเสนอแนวเกมที่แปลกใหม่ ที่สอดคล้องกับธุรกิจได้อย่างลงตัว

เกมที่สนุกจะช่วยดึงดูดความสนใจ และทำให้กลุ่มเป้าหมายอยากมีส่วนร่วมกับแบรนด์คุณ โดยเรามีทีมงานที่สร้างสรรค์เกมได้หลากหลายในแบบที่คุณต้องการ

Interactive Design
เสริมลูกเล่นและสร้างจุดขายให้กับแบรนด์

สร้างประสบการณ์ให้ลูกค้าผ่านเทคโนโลยีที่นำสมัยและหลากหลายเพิ่มความน่าสนใจ จนอยากบอกต่อ

บริการที่คัดสรรมาเพื่อคุณ

ลื
ริ
ที่
พื่
ห้
ดู
ต่
นำ
พั
ที่
ดี
ที่
สุ

การพัฒนาเกม
 เราชำนาญและมีความสามารถในการคิดรูปแบบเกมที่หลากหลายและแปลกใหม่ รวมไปถึงรูปแบบใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใครทำ เห็นได้จากผลงานระดับโลกที่เรารังสรรค์ไว้
เกมเพื่อธุรกิจ
เราดึงความน่าสนใจของเกม มาเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจได้ ไม่ว่าจะธุรกิจขนาดใด ก็สามารถนำมาปรับให้สอดคล้องได้อย่างลงตัว
ออกแบบและพัฒนา Verse
บริการพัฒนา และออกแบบประสบการณ์ในการใช้งาน Verse ให้เหมาะสม และคงความสนุกสนานเพลิดเพลินกับผู้เล่น อย่างเนื้อหาของ Verse (Story), ระบบนิเวศภายใน (Ecosystem)
Metaverse Discovery
บริการระบบ Metaverse App Store & Marketing place ที่จะรวบรวม และ แนะนำทุกบริการจาก Metaverse ภายใต้ 1Moby มาไว้ที่เดียว เพื่อให้ง่าย ต่อการค้นหา แนะนำ สั่งซื้อ ของผู้เล่น
Creator Economy
ระบบ Metaverse Creator ที่ช่วยให้ ใคร ๆ ก็สามารถ สร้างตัวละคร สิ่งของ และภารกิจภายในเกมได้ โดยง่าย โดย ไม่ต้องเขียนโปรแกรมแม้แต่น้อย ระบบ นี้จะสนับสนุนให้เกิด content ใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีขีดจำกัด
Interactive Design
สร้างประสบการณ์เสมือนจริงให้ลูกค้า ผ่านเทคโนโลยีที่นำสมัยและหลากหลาย เช่น AR/VR, Virtual Showroom, Mini AR Game และ Mobile Game
การพัฒนาเกม
 เราชำนาญและมีความสามารถในการคิดรูปแบบเกมที่หลากหลายและแปลกใหม่ รวมไปถึงรูปแบบใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใครทำ เห็นได้จากผลงานระดับโลกที่เรารังสรรค์ไว้
เกมเพื่อธุรกิจ
เราดึงความน่าสนใจของเกม มาเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจได้ ไม่ว่าจะธุรกิจขนาดใด ก็สามารถนำมาปรับให้สอดคล้องได้อย่างลงตัว
ออกแบบและพัฒนา Verse
บริการพัฒนา และออกแบบประสบการณ์ในการใช้งาน Verse ให้เหมาะสม และคงความสนุกสนานเพลิดเพลินกับผู้เล่น อย่างเนื้อหาของ Verse (Story), ระบบนิเวศภายใน (Ecosystem)
Metaverse Discovery
บริการระบบ Metaverse App Store & Marketing place ที่จะรวบรวม และ แนะนำทุกบริการจาก Metaverse ภายใต้ 1Moby มาไว้ที่เดียว เพื่อให้ง่าย ต่อการค้นหา แนะนำ สั่งซื้อ ของผู้เล่น
Creator Economy
ระบบ Metaverse Creator ที่ช่วยให้ ใคร ๆ ก็สามารถ สร้างตัวละคร สิ่งของ และภารกิจภายในเกมได้ โดยง่าย โดย ไม่ต้องเขียนโปรแกรมแม้แต่น้อย ระบบ นี้จะสนับสนุนให้เกิด content ใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีขีดจำกัด
Interactive Design
สร้างประสบการณ์เสมือนจริงให้ลูกค้า ผ่านเทคโนโลยีที่นำสมัยและหลากหลาย เช่น AR/VR, Virtual Showroom, Mini AR Game และ Mobile Game
รับประกันด้วยผลงานที่ผ่านมา
ผลงานที่ผ่านมา
ของ Interactive
Design
Bank Metaverse
Metaverse
The Last Bug
Game
Crazy Farm War
Game
The Cat Paradise
Game

มาร่วมสร้างตัวตน

ติดต่อเราเพื่อให้แนะนำการเพิ่มจุดขายของแบรนด์อย่างสร้างสรรค์

พูดคุยกับเรา