เชี่ยวชาญในทุกด้านที่สำคัญ
สำหรับธุรกิจในปัจจุบัน

Customer Communication
เพิ่มคุณภาพบริการของคุณด้วยเทคโนโลยี ด้วยแพลตฟอร์มการสื่อสารและกระจาย ข้อมูลไปยังลูกค้า รวมทุกช่องทางการ สื่อสารไว้ในที่เดียว
Customer Data Management
พัฒนาโซลูชันที่ช่วยเสริมบริการและการ เก็บข้อมูลลูกค้า เช่น ระบบ Loyalty ครบวงจร เพื่อนำข้อมูลต่าง ๆ มาต่อยอดเพื่อ พัฒนาบริการต่อไป
Customer Engagement
ช่วยสะท้อนตัวตนองค์กร ให้มีความน่าสนใจ และเพิ่มโอกาสในการที่ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วม ในแบรนด์ เพื่อให้คุณและลูกค้าได้ใกล้ชิด มากยิ่งขึ้น

1
M
o
b
ป็
ว่

ผู้
พั
ยี

นอกจากจะพัฒนาเทคโนโลยีให้ได้ตั้งแต่ต้นจนสำเร็จ ยังแนะนำโซลูชัน พร้อมนำข้อมูลไปต่อยอดได้ และด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมา เราสามารถสร้างจุดแข็งเหนือคู่แข่ง การันตรีด้วยผลงานและรางวัลที่ได้รับ

แนะนำได้ ตั้งแต่ต้น
จนบรรลุเป้าหมาย

1Moby สั่งสมประสบการณ์มากยาวนาน จนสามารถ
ทราบว่าเทคโนโลยีแบบไหนเหมาะสมกับใครที่สุด

ผู้เชี่ยวชาญ
ครบทุกด้าน

เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีครบทุกด้าน
และคอยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ

ได้รับการยอมรับจาก
องค์กรระดับประเทศ

เราเป็นที่ยอมรับ และได้แนะนำโซลูชันให้กับหลาย
องค์กรชั้นนำ

แนะนำได้ ตั้งแต่ต้นจนบรรลุเป้าหมาย

1Moby สั่งสมประสบการณ์มากยาวนาน จนสามารถทราบว่าเทคโนโลยีแบบไหนเหมาะสมกับใครที่สุด

ผู้เชี่ยวชาญครบทุกด้าน

เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีครบทุกด้านและคอยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ

ได้รับการยอมรับจากองค์กรระดับประเทศ

เราเป็นที่ยอมรับ และได้แนะนำโซลูชันให้กับหลายองค์กรชั้นนำ

ประสบการณ์
ธุรกิจเทคโนโลยีกว่า
ปี
ได้รับความไว้ใจจาก
ลูกค้ารายใหญ่กว่า
+โปรเจกต์
ได้รับรางวัล
ระดับโลก
+รายการ

รับประกันความเชี่ยวชาญระดับสากล

2016
Entertainment Lions
Gold
LMG Safe & Sound Music Player
2016
Brand Experience & Activation
Bronze
Samsung Predict to Prevent
2015
GrandPrix
Samsung Predict to Prevent
2015
Winner
LINE Hackathon x Unilever
2013
Mobile Lions
Silver
Amazon Drive Awake

ติ
ที่
ขั
ลื่
สำ
ร็

สามารถทำให้การทำการตลาดด้วย SMS เป็นเรื่องที่ง่าย และรวดเร็ว อีกทั้งยังมีทีมงานคอยให้คำแนะนำ และคอย ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
ประทับบริการของพนักงานที่ดูแลลูกค้าดีมาก ๆ เช่น การเติมเครดิตหรือการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ก็สามารถ ตอบและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว มีรูปแบบของเว็บไซต์ ที่ใช้งานง่าย หาเมนูต่าง ๆ ได้เอง
คิดไม่ผิดที่เลือกใช้บริการวันม๊อบบี้ เพราะมีทีมงานที่คอย ให้คำปรึกษาและสามารถแนะนำระบบโซลูชันต่าง ๆ ให้ เหมาะสมกับธุรกิจของเรา

ด์
ชั้
นำ
ที่
ริ

ยู่
บื้
ลั
สำ
ร็