Custome Ccommunication
Custome Ccommunication

Loyalty ร้ช้ สิธิพิห้กัลูค้ที่ด้

other.visit

เลือกออกแบบสิทธิพิเศษด้วยตนเอง

5+ รูปแบบ

ช่องทางการสะสมแต้ม

กว่า 10 ช่องทาง

เชื่อมต่อระบบของร้านในเครือ

ได้มากกว่า 1,000 ร้าน

รองรับบัญชีสมาชิกในระบบ

ได้ไม่จำกัด

ออกแบบการให้สิทธิพิเศษ ส่วนลด และการแจกของรางวัล ได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้คุณแตกต่างกว่าคู่แข่ง เพิ่มโอกาสในการขายและรักษาลูกค้าเก่าไว้ ด้วยแพลตฟอร์มที่ราคาจับต้องได้

จุดเด่น Blissio

highlight

รองรับการสะสมคะแนนได้ หลากหลายรูปแบบ ทั้งการส่ง สลิป การกรอกรหัส เป็นต้น

highlight

รองรับการสะสมแต้มทั้ง ช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ พร้อมทั้ง API เชื่อมต่อเว็บไซต์

highlight

บริการ customization และ เชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ ของลูกค้า

figure

other.relate_product

customer_comm_ico
customer_comm

UniSight

ระบบ CDP เก็บข้อมูลพฤติกรรมลูกค้าทั้ง Online และ Offline

other.visit