Custome Ccommunication
Custome Ccommunication

CustomeDatPlatforก็ข้มูล ข้ติม ลูค้
ทั้ง Onlin
ะ 
Offline

other.visit

รองรับโปรไฟล์ลูกค้า ได้สูงสุดถึง

5,000,000 คน

เชื่อมต่อฐานข้อมูลได้

5,000+ แหล่ง

มี Auto segment & Pre-built Flow

ให้เลือกกว่า 100 แบบ

สามารถรองรับ

การ Tracking ข้อมูล Offline

ไม่ต้องเก็บข้อมูลเอง ด้วย เครื่องมือทุ่นแรงของนักการตลาดรุ่นใหม่ รู้ทุก Touchpoint และเข้าใจ Journey ลูกค้าตั้งแต่ต้นจนจบ สามารถวัดผลเปรียบเทียบข้อมูลข้ามแพลตฟอร์มได้อย่างไม่มีปัญหา

จุดเด่น UniSight

highlight

Offline Tracking จับพฤติกรรมผู้ใช้งานได้ ตั้งแต่ต้นจนจบ

highlight

Conversion Journey สามารถระบุตัวตน และจับพฤติกรรมลูกค้าทั้ง Online และ Offline

highlight

Auto Segment ประยุกต์ใช้ได้กับทุกธุรกิจ พร้อมทำการตลาดได้ด้วย ระบบ Pre-built Automation

figure

other.relate_product

customer_comm_ico
customer_comm

Blissio

ระบบ Loyalty ครบวงจรเพื่อนำข้อมูลต่างๆ มาต่อยอดเพื่อพัฒนาบริการต่อไป

other.visit