Custome Ccommunication
Custome Ccommunication

ข้สู่ Metavers
ชื่ต่อ 
ห้
สื่
กัด้
ผ่
มื
ริ

ความจุในการเข้าโลกเสมือนพร้อมกัน

มากถึง 5,000 ผู้ใช้งาน

ระยะเวลาการเข้าใช้งานในโลกเสมือน

เข้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ระบบพิเศษสำหรับผู้เข้าใช้งาน

6 ระบบ

เนรมิตสถานที่จำลอง ได้มากกว่า

10 สถานที่

Metaverse เพิ่มจุดสนใจและสร้างยอดขายให้เติบโตขึ้น ให้เราได้สัมผัสการซื้อ-ขายสินค้าและบริการ แลกเปลี่ยน หรือทำกิจกรรมร่วมกันได้ในโลกดิจิทัลอย่างไร้พรมแดน

จุดเด่น Metaverse

highlight

สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ ของ Verse ที่เราต้องการ สร้างได้

highlight

เปลี่ยนธีมหรือเพิ่มลูกเล่นใน Verse ได้อย่างอิสระ

highlight

เพิ่มการขายด้วยการใส่ Event ต่าง ๆ ลงไปใน Verse ได้ตลอด

figure

other.relate_product

customer_comm_ico
customer_comm

The Last Bug

เกมมือถือแนว Hide and seek turn-based ฝีมือคนไทย